Группа ЗБС-52 Университет "Украина"

Главная | Регистрация | Вход
Среда, 21.11.2018, 06:38
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории каталога
Книги [32]
Лекции [3]
Законы [16]
Вход запрещен [1]
Расписание [2]
Шпаргалки [4]
Архив (задания) [16]
Задание на сессию [13]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 29
Мини-чат
Главная » Файлы » Книги

Конфликтология
[ ] 19.10.2008, 22:01
ЗМІСТ
Переднє слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ 1. Предмет конфліктології як науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1. Предмет, метод, структура конфліктології . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Основні поняття та категорії конфліктології.
Зв’язок конфліктології з іншими науками . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3. Методи наукових досліджень у конфліктології.
Функції конфліктології в суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Розділ 2. Конфлікти в історії суспільної думки . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1. Давні уявлення про конфліктність буття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру
(кінець ХІХ — початок ХХ ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3. Теорії конфліктів (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) . . . . . . . 27
2.4. Становлення конфліктології як науки в Україні
та її розвиток на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Розділ 3. Природа конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1. Поняття, структурні елементи конфлікту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2. Класифікація конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3. Межі конфлікту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Розділ 4. Причини конфліктів, їхні функції
та профілактика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.1. Особистісні причини виникнення конфліктів . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2. Позитивні та негативні функції конфліктів
у суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3. Поведінка людей у конфлікті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.4. Профілактика конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5. Управління поведінкою особистості
з метою попередження конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Розділ 5. Міжособистісні, внутрішньогрупові конфлікти
та їхні першопричини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.1. Міжособистісні конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.2. Міжособистісні методи (стилі) поведінки
в конфлікті за К. Томасом і Р. Кілменом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.3. Концепція Георга Зіммеля
про внутрішньогрупові конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4. Внутрішньогрупові конфлікти
(Л. Козер, К. Левін, М. Дойч) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.5. Міжгрупові конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.6. Психологія конфлікту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.7. Фрейдівський підхід до внутрішньоособистісного
конфлікту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Розділ 6. Види конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.1. Рольові конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.2. Політичні конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.3. Соціальні конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.4. Сімейні конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.5. Міжетнічні конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.6. Міжконфесійні конфлікти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Розділ 7. Влада й конфлікти в організації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.1. Влада як соціальний інститут
та інструмент управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.2. Влада як ресурс керівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.3. Корупція — фактор конфліктності влади
й народу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.4. Соціально-психологічний клімат
у колективі (організації) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Розділ 8. Розв’язання, управління та попередження
конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8.1. Психодіагностика та прогнозування конфліктів . . . . . . . 122
8.2. Посередник у системі розв’язання конфлікту.
Пропозиції щодо регламентації поведінки
конфліктуючих сторін і посередника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.3. Методи управління конфліктами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
8.4. Проблеми стимулювання як чинник
профілактики конфліктних ситуацій
та утвердження демократичних засад управління . . . . . 133
8.5. Переговори — універсальний метод розв’язання
конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
8.6. Медіація та її роль у розв’язанні
проблемних ситуацій. Стадії медіації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
8.7. Урахування в колективі гендерних і вікових
відмінностей як чинник запобігання конфліктам . . . . . . . 141
8.8. Тест “Уникнення конфлікту”
(для самоконтролю) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Розділ 9. Управлінська діяльність і конфліктогени . . . . . . . . . . 146
9.1. Керівник, управлінець і конфлікт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
9.2. Управлінський цикл. Індивідуальний стиль
управління — основні якісні характеристики . . . . . . . . . . . . 152
9.3. Імідж управлінця (державного службовця) —
критерій його відповідності
або невідповідності посадовому призначенню . . . . . . . . . . 155
9.4. Типологія конфліктних особистостей.
Як поводитися з конфліктною особистістю?
Що очікують підлеглі від керівника? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
9.5. Правила, які повинні стати нормою життя
державних службовців,
управлінців будь-якого рівня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
9.6. Тест “Ваш стиль управління” (для самоконтролю) . . . . 166
Розділ 10. Стрес і стресори як наслідок конфліктності
в управлінській діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
10.1. Стрес і чинники, що його стимулюють . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
10.2. Перша допомога в гострій стресовій ситуації . . . . . . . . . . . 173
10.3. Рекомендації Г. Сельє щодо стресів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
10.4. Тест “Визначення ступеня схильності до стресу”
(для самоконтролю) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Розділ 11. Ділове спілкування. Поради управлінцю
щодо безконфліктного спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.1. Мудрість спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.2. Поради управлінцю в процесі спілкування . . . . . . . . . . . . . . . 183
11.3. Правила ведення діалогу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
11.4. Виступ перед негативно налаштованою
аудиторією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
11.5. Переконання як чинник майстерності управлінця . . . . . 194
11.6. Тест “Чи вмієте ви вести ділову бесіду?”
(для самоконтролю) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Післяслово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Тексти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1. Світоглядні основи української національної
ідеї і сьогодення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2. Дещо про концепцію ідеологічного виховання
в Україні (для формування громадянських
оцінок управлінця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3. Державна мова в системі управлінської
культури (практичні поради для управлінців) . . . . . . . . . . . 210
4. Конфліктність буття та сучасні проблеми
утвердження нових реалій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5. Духовна криза особистості: проблеми поєднання
світського і духовного (для роздумів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
6. Розум як фактор конфліктності
та безконфліктності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
7. Бюрократія як феномен конфліктності
та порядку в суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
8. Бізнес і політика — конфліктність взаємин . . . . . . . . . . . . . . . 231
9. Конфлікт у системі відносин “жінка
та суспільство” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10. Конфлікт і проблеми життєвої кризи особистості
в перехідні періоди розвитку суспільств:
психолого-політичний аналіз
українського соціуму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
11. Формування елітарної особистості-
управлінця в процесі здійснення
адміністративної реформи в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
12. Людина й проблеми управління власним
і суспільним буттям
(психологічні роздуми автора в ремарках) . . . . . . . . . . . . . . . . 254
13. Бажано знати кожному, щоб не бути
у внутрішньоособистісному конфлікті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
14. Стислі нотатки із книги китайського мудреця
ІV ст. до н. е. Лао Дзи “Дао де Цзин” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
15. Афоризми для управлінців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Тести-питальники для практичного контролю
та виявлення конфліктного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Культура ділового спілкування. Тренінг
“Техніка ділового спілкування” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Тематика контрольних, курсових, дипломних
та магістерських робіт. Проблемні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Глосарій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Категория: Книги | Добавил: ukraine-zbs52
Просмотров: 491 | Загрузок: 13
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск
Полезные сайты
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018 |